Bezpieczne lokaty

Lokowanie pieniędzy na lokatach bankowych jest dziś jednym z najpopularniejszych a przy okazji najbezpieczniejszych sposobów na pomnożenie swojego majątku. Choć nie są to zawrotne kwoty, szczególnie w przypadku, kiedy wpłacona kwota nie przekracza kilkuset tysięcy złotych, to jednak dużo lepszym rozwiązaniem są lokaty bankowe, które generują jako taki zysk, niż trzymanie oszczędności w przysłowiowej skarpecie. Problem ten dotyczy przede wszystkim osób starszych. Jak wynika z badań, to właśnie starsze pokolenie ma większe zaufanie do siebie i swoich sprawdzonych sposobów oszczędzania bez pomnażania kapitału, niż do banków, które przecież w każdej chwili mogą upaść, a oni zostaną z pustym kontem. Jednak w przypadku lokat takie ryzyko praktycznie nie istnieje. Nasze depozyty zabezpieczone są przez instytucje, które w sytuacji, gdy bank ogłosi swoją upadłość, są zobowiązane do wypłacenia całej kwoty wraz z naliczonymi odsetkami. Lokaty bankowe wszak należą do najbezpieczniejszych sposobów lokowania oszczędności. Aby dzienne odsetki nie przekroczyły kwoty 2,49 zł, banki wyznaczają maksymalną kwotę, jaką możemy wpłacić na rachunek oszczędnościowy lub lokatę. Przeważnie jest to kwota nie przekraczająca sumy 15 tysięcy złotych. Jest to jednak zależne w znacznym stopniu od czasu trwania naszej lokaty, jak również od wysokości jej oprocentowania. Nie wszystkie banki określają górny pułap. W takiej sytuacji każdy klient musi bacznie uważać na saldo na swoim koncie. W sytuacji, kiedy kwota wyniesie 2,50 zł, wówczas podstawę opodatkowania będzie stanowiła kwota 3 złotych. Choć jest to zaledwie kilka groszy więcej, ale podatek od kwoty 3 zł. Wyniesie 57 groszy. Jeśli jednak sumę tę zaokrąglimy, z 57 groszy zrobi się złotówka. Ta z kolei jest równa 40% od kwoty 2,50 zł.

W jaki sposób oszacować zysk z lokaty?

Aby posłużyć się konkretnym przykładem, możemy założyć, że zakładamy lokatę na 1 miesiąc przy oprocentowaniu wynoszącym 5% oraz kapitalizacji na koniec okresu jej trwania. Nasz wkład własny to kwota wynosząca 10.000 zł. Po dokładnym przeliczeniu możemy wywnioskować, że w skali miesiąca zarobimy 0,4176%, ponieważ 5% / 12 = 0,4176%, co daje zysk 10.000 zł x 0,004167 = 41,67 zł. Warto przypomnieć, że od uzyskanej kwoty bank automatycznie pobierze jeszcze 19% podatku Belki, czyli po zaokrągleniu wyjdzie nam równowartość 8 zł. Podsumowując, po upływie miesiąca nasze lokaty bankowe przyniosą nam około 33 złotych zysku. Stosując się do wskazówek z powyższego przykładu, bardzo łatwo jest obliczyć choćby przybliżony zysk z lokaty. Banki, aby uprościć nam zadanie, przy naliczaniu odsetek, odnoszą się do ilości dni w miesiącu, a następnie obliczają oprocentowanie w skali dnia. Zaokrąglenia sumy podatku do pełnych złotych jest uwarunkowane ordynacją podatkową. Lokaty bankowe, choć w zamyśle mają stanowić doskonały sposób pomnażania zysków, w gruncie rzeczy oferują wiele zawiłości, z którymi musimy sobie poradzić w trakcie ich trwania.

A propos de l'article

  • Date
  • wtorek, czerwiec 11 2019, 12:48